Eng

การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR AERATOR/Zymetec

  • SOLAR AERATOR/การบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซล่าเซล

  • เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซล) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าว ความต้องการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำDO จะช่วยเร่งการออกซิไดซ์ สิ่งปฎิลต่างๆได้ดีแล้ว การใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ คือเป้าหมายสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและแผนพันาประเทศ.... ที่แท้จริง.ในกลุ่มธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็ประสบปัญหาเรื่องน้ำเสียและค่าไฟฟ้าที่สูงมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีกหมายมารองรับพวกเขาก็ตาม แต่สำคัญเหนือสิ่งใดๆคือ ความรับผิดชอบที่พวกเขามีมาตลอด วันนี้..เทคโนโลยีโซล่าเซล..ได้พัฒนามาจนให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจนถึงระดับครัวเรือน และเข้ามาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงวันนี้ #การบำบัดน้ำเสียด้วยโซล่าเซล จะยังไม่ลงถึงระบบน้ำเสียขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ชุมชนที่ใช้ระบบโซล่าเซลบำบัดน้ำเสีย ก็เป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการลดปริมาณน้ำเสียมวลรวมของประเทศได้อย่างมาก และลดต้นทุนเรื่องค่าไฟฟ้าหลักภายในประเทศได้อย่างมหาศาล หากมีการกระทำอย่างเต็มรูปธรรม.

  • คำถาม:เครื่องเติมอากาศรุ่นไหนที่เหมาะกับSOLAR CELL? ทำความเข้าใจครับ

  • ทุกรุ่นสามารถใช้ได้กับระบบโซล่าเซลครับ...แต่ในส่วนของการออกแบบควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิศกรรมนั้น solar aerator zymetec เน้นที่ประโยชน์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเลือกใช้ คืองบประมาณการลงทุนด้านพลังงานทดแทน. ว่า..เรามีมุมมองด้านการคุ้มทุนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาก-น้อย/หรือไปในทิศทางของอนาคตนานแค่ไหน?อย่างใร  ผลรับที่ได้คือ คุณภาพและปริมาณออกซิเจน การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การสร้างภูมิทัศน์ การสร้างภาพ ดังนั้นหน้าที่หนักหน่วงของพวกเราคือ...., 
  • เครื่องเติมอากาศด้วยโซล่าเซลล์ รุ่นอื่นๆ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ การประหยัดพลังงาน การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และระยะเวลา มีความทนทานในการใช้งานสูงเพราะเราเลือกใช้ วัสดุ-อุปกณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เช่นรุ่น 4ใบพัด รุ่น10ใบพัด และแบบเติมอากาศใต้น้ำ JET AERATOR 2&3HP
  • พร้อมกันนี้ ZYMETECยังให้คำปรึกษาด้านการ อนุรักษ์พลังงานร่วมกับการบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยการประยุกต์การใช้งานสอดคล้องกับระบบโซล่าเซลล์ ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มเงินลงทุน โปรดติดต่อตัวแทนไกล้บ้านท่าน

 
ติดตั้งที่เทศบาล ปู่จ้าวฯ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ปี 2561

ติดตั้ง ณ.บ่อเก็บน้ำเพื่อขุมชน เทศบาลพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ติดตั้ง ณ.บ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะชุมชน เทศบาลเมือง มหาสารคาม ตำบลหนองปิง

กังหันตีน้ำแบบโซลาร์เวล 
 
 
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 112 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1521 คน
59907 คน
355315 คน
เริ่มเมื่อ 2013-03-19

บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สายด่วน 064-426-9496 หรือ 02-4506038
สงวนลิขสิทธิ์ 2555