กำจัดตะกรัน    


   

  เทคโนโลยี ป้องกันและสลายตะกรัน

  (ด้วยไฟฟ้าPhysical Treatment)

  เครื่องกำจัดตะกรัน,เครื่องล้างตะกรัน,เครื่องป้องกันสนิม กำจัดแบคทีเรียและตะไคร่น้ำ

  บทนำHYDROPATH 

  นับเป็นเรื่องโชคร้ายสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีน้ำกระด้าง... มนุษย์เรา รู้จัก และมีการต่อสู้กับตะกรันของหินปูนในน้ำที่ใช้ดื่มกิน-น้ำทีใช้ในกิจกรรมอื่น มานานแสนนานแล้ว  แร่ธาตุประเภทแคลเซียมถ้ามันมีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงมนุษย์เรา  แต่ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยก็ตาม เมื่อมันไปอยู่ผิดที่-ผิดเวลา มันก็คือปัญหานักนั่นเองที่พวกเราต้องเอาชนะ และทำการแก้ไขโดยด่วน ไม่ว่า จะเป็นด้วยวิธีการไดก็ตาม 

  การแก้ปัญหาน้ำแบบไร้สารเคมี

  โชคดีที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกับ HYDROPATH TECHNOLOGY ทีเขามีบทบาทเรื่องการปรับสภาพน้ำมากกว่า 25ปีในต่างประเทศทั่วโลก ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาตะกรันในระบบท่อลำเลียงน้ำหรือของเหลว เราอาจเคยได้ยินวิธีการใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับการบำบัดน้ำ ซึ่งก็จะมีอยู่ไม่กี่วิธี แต่ HYDROPATH TECHNOLOGY.คือวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกว่า...เป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่ช่วยการจัดการคุณภาพน้ำที่ประสิทธิภาพสูงสุด-ปลอดภัยที่สุด-ติดตั้งดูแลง่ายไม่มีการซ่อมบำรุง และได้ผลจริงตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งมีคุณประโยชน์ที่หลากหลายในการรักษาคุณภาพน้ำนอกเหนือจากการกำจัดตะกรันเพียงอย่างเดียว HYDROPATH TECHNOLOGY ยังช่วยทำงานแทนคุณ ได้ตลอดเวลา.แม้เป็นวันที่พักผ่อนของคุณ .

  ประโยชน์ทีได้รับหลังติดตั้ง HYDROPATH 

  1. คุณประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่คุณจะได้รับหลังจากติดตั้ง HYDROPATH TECHNOLOGY เมื่อ HYDROPATH TECHNOLOGY เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาด เล็กกะทัดรัด เพื่อไม่ให้เกิดการ รบกวน หรือกีดขวางการทำงาน อุปกรณ์และ instrument อื่นๆ ไม่ต้องมีการหยุดระบบหรือตัดต่อท่อน้ำแต่ อย่างได สำคัญคือไม่ต้องใช้เคมีอีกต่อไปแล้ว....และผลที่ได้จากนั้นคือ
  2. การกำจัดตะกรัน คือ.ช่วยเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มตะกรันที่แข็งตัวอยู่เดิม เกิดอาการอ่อนตัวและหลุดออกอย่างง่าย
  3. การป้องการตะกรัน คือ.ช่วยป้องกัน-ยับยั้งการก่อตัวหรือการเกาะติดของกลุ่มหินปูนใหม่ บนพื้นผิววัสดุท่อหรืออุปกรณ์ลำเลียงของเหลวตลอดแนว หลังการติดตั้ง 
  4. การเร่งให้เกิดตะกอน คือ.การรวบรวมกลุ่มแร่ธาตุ(หินปูน)ที่เจือปนมากับน้ำ ด้วยวิธีชาร์ตประจุแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไป ให้เกิดการเกาะติด จึงได้ขนาดหินปูนเกาะกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม จนมีน้ำหนักและหล่นลงสู่ที่ต่ำกว่า หลักการนี้ จึงนำไปใช้ในกระบวนการตกตะกอนและการกรองน้ำสะอาด หรือแม้แต่ แค่เครื่องกรองทรายก็ยังมีประสิทธิภาพได้อย่างง่าย
  5. การฆ่าเชื้อแบคทีเรียและตะไคร่น้ำ คือ.การชาร์ตประจุให้กับของเหลวที่มีอยู่ในเซลของแบคทีเรียเหล่านั้น ที่แฝงตัวอยู่ในน้ำขณะที่ไหลผ่านอุปกรณ์ HYDROPATH TECHNOLOGY จะเกิดการดูดเอามวลของน้ำจากในท่อที่มีประจุอยู่แล้ว โดย HYDROPATH สร้างขึ้น การดูดเข้าซ้ำๆ ถี่จึงทำให้แบคทีเรียเกิดการบรรจุน้ำเข้าไปในเซลของมัยเรื่อยๆต่อเนื่องจนพวกมันพองตัวบวมเต็มที่และเซลนั้นก็แตก-ระเบิดจนตายไปในที่สุด
  6. การป้องกันและกำจัดสนิม คือ การอาศัยหลักการจากข้อ
  7. เมื่อแบคทีเรียในระบบตายจนหมด ก็จะไม่มีตัวก่อสนิมขึ้นมาอีก ถึงมีก็จะถูกลบออกไปทันที

  ผลที่จะได้รับ(การคืนกำไร)

  ผลตอบแทนที่ได้รับจาก7หัวข้อในเบื้องต้น
  •  เมื่อลดตะกรันในระบบได้ คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและคุณภาพน้ำ 
  • เมื่อลดตะกรันในระบบได้ คือวิธีลดการสูญเสียพลังงานในการทำความเย็นหรือทำความร้อน 
  • เมื่อไม่ใช้เคมีเพื่อการควบคุมตระกรันได้ คือลดต้นทุนการซื้อเคมีและซ่อมบำรุงที่ซ้ำซ้อนและต่อเนื่อง 
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเครื่องกรองน้ำและ Membrane อีกเท่าตัว(ถ้ามี) 
  • ผู้ดูแลระบบน้ำ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือทีมวิศวกรน้ำและเคมี 
  • ทำให้ได้น้ำมวลละเอียดเพื่อการทำความสะอาด ประหยัดเวลา-สบู่และผงซักฟอกในพื้นที่ของคุณ 
  • เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน 
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและส่วนรวม 
  • ลดการใช้สารเคมี/รักษาสิ่งแวดล้อม/สอดคล้องนโยบายรัฐและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
  • มีโอกาสได้คืนทุนเร็วกว่า.
  HYDROPATH TECHNOLOGY จะยังทำงานแทนตัวคุณ แม้ในวันที่คุณพักผ่อน 
  HYDROPATH TECHNOLOGY ถือว่ายังเป็นของใหม่ในประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกับอุปกรณ์อื่น จึงมีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสนอให้มีการทดลองใช้ในบางรุ่น และทีมวิศวกรของ HYDROPATHจะสนับสนุน ช่วยวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุนให้กับลูกค้า ในส่วนลูกค้าที่พบปัญหาหนักจริงๆและต้องการความช่วยเหลือในการทดสอบ ทาง HYDROPATH ของเรายินดีเสนอเงื่อนไขพิเศษ เพื่อการทดสอบคุณภาพและการทำงานจริง และก่อนตัดสินใจ  ความเหมาะสม เพื่อการใช้งาน

  • ระบบน้ำดีและน้ำเสียทุกประเภท
  • ระบบหล่อเย็น
  • ระบบสระว่ายน้ำ
  • การประปา

  สอบถามข้อมูลการใช้
  02-4506038
  084-732 6778
  import by ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY

   เพิ่มเติม

  • เพื่อฆ่าแบคทีเรียและเพิ่มการละลายตัวของออกซิเจนในน้ำ(เพื่อการประมง)