การเลี้ยงกุ้งด้วยชีวภาพ

สารชีวภาพจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการประมงบ่อเลี้ยงกุ้ง,บ่อเลี้ยงปลา ด้วย เอนไซม์/Zymetec-A

บำบัดน้ำเสียฟาร์มกุ้ง,ฟาร์มกุ้ง,นากุ้ง,เลี้ยงกุ้ง,เครื่องตีน้ำนากุ้ง,กำจัดเชื้อแบคทีเรีย,ย่อยขี้กุ้ง,ย่อยอาหารกุ้ง-ปลา,กำจัดกลิ่นบ่อกุ้ง,บ่อเลี้ยงปลาทุกชนิด

การประเมินผลของตัวเร่งปฏิกิริยาไบโออินทรีย์ใน
บ่อปลาดุกและกุ้งด้วย BTA/Enzymetec

BSSTRACT(BTA)

 คือตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ชีวภาพ ( BTA) ได้รับการทดสอบในบ่อที่
ออเบิร์น, แอละแบมา, สำหรับผลกระทบต่อคุณภาพ เกี่ยวกับที่น้ำมีคาร์บอนด์ปนเปื้อนในน้ำรวมถึงบ่อเลี้ยงกุ้งและปลาดุก
การได้รับการรักษาและบำบัดด้วย BTA จึงมีความเข้มข้นสูงของปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO)มากกว่าบ่อที่ควบคุมในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าบ่อทั้งหมดใช้เครื่องเติมอากาศ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและคาร์บอนด์ปนเปื้อนชี้ให้เห็นว่าหลัก
อิทธิพลของ BTA คือการยับยั้งการผลิตแพลงก์ตอนซึ่งในทางกลับกันสามารถลด
ความต้องการออกซิเจนในตอนกลางคืน แม้ว่าการผลิตปลาไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าDO คือพร้อมส่งผลให้เกิดความอยู่รอดของปลาและทำได้ผลผลิตที่สูงกว่าในบ่อได้รับการดูแลด้วยการเติมอากาศเพียงอย่างเดียว
(P = 0.1) ที่อัตราการให้อาหารสูงสุดประจำวันจาก 75 กก. / ไร่คุณภาพน้ำไม่ได้อย่างรุนแรง
บกพร่องใด ๆ ในบ่อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ชีวภาพอาจจะมีมากขึ้น
ผลประโยชน์ในบ่อที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นและอัตราการให้อาหาร ข้อมูลเกี่ยวกับกลไก
ของการดำเนินการของการเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพในระบบนิเวศบ่อจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ประโยชน์ที่มีศักยภาพของพวกเขาให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บทนำ หน้าที่เอนไซม์เพื่อการเกษตรและประมง.

การแก้ไขปัญหาในระดับสูงด้วย เอนไซม์ ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ทางชีวภาพที่ได้รับการ
การพัฒนาเพื่อเร่งกระบวนการทำกิจกรรมของจุลินทรีย์ธรรมชาติในดินหรือน้ำรวมถึงสื่อนำอื่น ๆ เหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เป้าหมายเพื่อใช้ในกิจการภาคการเกษตร, การบำบัดน้ำเสีย,
ทำความสะอาดจากน้ำมันรั่วไหลและการฟื้นฟูสภาพของน้ำและหน้าดินที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตรายต่างทางเคมี
เอนไซม์มีหน้าที่เป็นสารตั้งต้นเพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมี.และจุลินทรีย์เพื่อให้ขับถ่ายเอนไซม์ในตัว เอนไซม์คือมีหน้าที่ความสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นเศษเล็กที่สามารถ ดูดซึมโดยเซลล์ของจุลินทรีย์ (Anderson ปี 1987) และพวกเขา(จุลินทรี)ก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ สารประกอบต่างๆเพื่อเร่งกระบวนการของจุลินทรีย์ (Dick และ Tabatabai 1992)
ความสำเร็จเป็นที่พอใจ
สามารถเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการละลายของวัสดุและสารแขวนลอยต่างๆน้ำ, การปรับปรุงการแพร่กระจายก๊าซโดยการเพิ่มระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ,และรายละเอียดการเร่งปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ รวมถึงก๊าชแอมโมเนียและไนไตรช์
ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันได้ริเริ่มเพื่อประเมินการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ชีวภาพนี้ (BOC) ซึ่งมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มา,เพื่อการปรับเปลี่ยนพื้นผิวส่วนที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์และส่วนผสมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นเช่นกุ้งและ ปลาดุกเป็นต้น

BTA เอนไซม์สูตรน้ำ(ที่สุดของเทคโนโลยีชีวภาพ)NON TOXIC

ลักษณะ

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ เอกสิทธิ์เฉพาะที่ผลิตเอนไซม์สูตรน้ำเข้มข้น ด้านความหลากหลายฟังชั่นการทำงานอันซับซ้อน ด้วยสกัดจากพืชและสัตว์เศรษฐกิจอัตราการใช้ตั้งแต่ 0.5ppm-1.0ppm

คุณสมบัติ

ไบโอเทคให้สิทธิประโยชน์ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจเมื่อใช้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชนิดอื่น ๆ
-ไม่เป็นพิษ,ไม่เกิดการระคายเคือง, ไม่ติดไฟและย่อยสลายตัวเองได้
-เพิ่มการย่อยสลายของเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์ปะปน
-ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทางชีวภาพ
-ลดความต้องการออกซิเจนในทางชีวภาพ(ค่าDO)
-ลดความต้องการออกซิเจนทางเคมี
-ลดปริมาณของสารแขวนลอยทั้งหมด
-ลดปริมาณของแข็ง เช่นกากและตะกอนที่เหลือจากการบำบัดอื่นๆ
-เพิ่มขีดความสามารถของระบบการกำจัดของเสีย(หรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัด)
-ลดการบำรุงรักษากับบ่อดักและวางท่อด้วยการขจัดไขมัน-จารบี

ส่วนประกอบที่สำคัญ

กลุ่มเอนไซม์เข้มข้นที่ไม่เคยปรากฏในผลิตภัณฑ์อื่น
Amylase, Catalase, Esterase, Hydrolase,
Isomerase, Ligase, Lipase, Lyase,
Oxidoreductase, Protease, Transferase

ผลที่จะได้รับ

นอกจากปรับสภาพน้ำ ตามคุณสมบัติแล้ว ยังช่วยให้กุ้งและสัตว์น้ำกินอาหารได้ดีกว่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กุ้งและปลา รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการทำงานของจุลินทรีที่มีตามธรรมชาติ เป็นการลดต้นทุนเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ ช่วยลดตะกอน ช่วยให้ง่ายต่อการเตรียมบ่อในครั้งต่อๆไป และที่สำคัญ จะไม่พบสารตกค้างในเนื้อกุ้งเนื้อปลาแน่นอน

ชีวะภาพย่อยอาหารและขี้กุง/การเลี้ยงกุ้ง/zymetec

ไฟล์.PDF ภาษอังกฤษ สำหรับเจ้าของกิจการและนักชีววิทยา


 สถิติวันนี้ 31 คน
 สถิติเมื่อวาน 82 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5260 คน
9736 คน
559517 คน
เริ่มเมื่อ 2013-03-19