บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า/Zymetec

Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment,ออกแบบ-สร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,ประหยัดพื้นที่,ประหยัดเวลา,ลดภาระผู้ประกอบการ,ลดภาระน้ำเสียมวลรวมของประเทศ

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าEC

วัตกรรมใหม่ล่าสุด
กับระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ
Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment

บทนำของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า/Zymetec
ข้อได้เปรียบของระบบ (Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment)เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย แบบอัตโนมัติ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูประบบเดิม จากที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เป็นจริงด้วยเทคโนโลยีสิ่งนี้ ทำให้การบำบัดน้ำเสียที่เคยยุ่งยาก กลับเป็นสิ่งที่ง่ายและสมบูรณ์ที่สุด เกินมาตรฐานกำหนดและสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับไปทำ RECYCLE system ได้ทันที ด้วยคุณสมบัติในการลดต้นทุนแต่ละขั้นตอนดังนี้

  • ลดปริมาณตะกอนลดการใช้พื้นที่
  • เพื่อประโยชน์ในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (recyclable)
  • ไม่ต้องเติมสารเคมีใดๆ
  • ง่ายต่อการควบคุม
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ภาพรวม Overview
เพื่อจัดการน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมแล้ว ระบบ (Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment)คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
ความสามารถระบบ
• แยกโลหะหนักออกทุกชนิด
• แยกของเหลวกับของแข็งออกจากกัน
• ทำลายไขมันจากน้ำเสีย
• แยกสารอินทรีย์
• ฆ่าและแยกเชื้อแบคทีเรีย,VIRUS และcysts
• สามารถจัดการสารอันตรายซับซ้อน

การประยุกต์ใช้ EC 
นำกลับมาใช้ใหม่คือผลงานอันมีค่าสูงสุดของน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น
1) Textile
2) Metal Plating
3) Meat and Poultry Processing
4) Water Supply(ประปา)
5) Farming
6) อุตสาหกรรม อิเลคทรอนิก Hi-Tech
7) Chemical Industry (อุตสาหกรรมทางเคมี)
8) น้ำเสียภายในประเทศ 
หลังจากได้ใช้ระบบดังกล่าวจัดการแล้ว ทำให้น้ำเสียโดยรวมภายในประเทศดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่

เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
การบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า