ENZYME SOLUTION ZYMETEC
 ZYMETEC/ENZYME

#ZYMETEC/เอนไซม์คืออะใร

 

    ความซับซ้อนของZymetec Enzymes  คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพคุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล, เป็นสารชีวภาพที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นผิวและกระตุ้นปัจจัยการออกซิเดชันทางชีวภาพแบบปกติ  เมื่ออยู่ในน้ำ จะทำให้น้ำลดแรงตรึงผิว และสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในน้ำนานเข้าจะนำไปสู่การเกิดของ"ฟองอากาศขนาดเล็ก"หรือเรียกว่าปฏิกรชีวภาพระดับไมโคร   ปฏิกรชีวภาพเหล่านี้ถ้ามองด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นว่าทำปฏิกิริยาได้ทันทีและมีความสามารถในการสร้างที่มีประสิทธิภาพ, เมื่อมีการถ่ายเทมวลของออกซิเจนเป็นของเหลวส่งผลให้ระดับออกซิเจนละลายในสารละลายได้ง่ายและ มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก
 Zymetec คือตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพของของเสียสารอินทรีย์ให้ ลดลงในระดับมาก ส่งผลให้ลดปริมาณการเกิดตะกอนและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารอินทรีย์ได้อย่างมากที่สุด
 Zymetec มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อเปรียบเทียบกัน  คือเราใช้แบคทีเรียที่มีความสามารถในกระบวนการย่อยสลายเพื่อนำมาแยกเอนไซม์โดยเฉพาะ   ทางเลือกนี้จะมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งเป็นอย่างมากและมีความชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพZymetec จึงสามารถทดแทนสารเคมีที่อันตรายได้หลายชนิด, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและเพิ่มศักย์ภาพเพื่อการลดมลพิษในชุมชน
Zymetec กับการกำจัดกลิ่น จะแตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก Zymetecไม่มีกลิ่นไม่ใช่น้ำหอม และไม่ใช่การทดแทนหรือบิดเบือนกลิ่น ...แต่ทำให้กลิ่นหายทันที ที่สำคัญปลอดภัย ต่อเด็กและผู้ป่วย..ไม่ตอบสนองในผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้.
 Zymetec คือโซลูชั่น แห่งชีวะเคมี ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย  ตามความต้องการตลาดในยุคศตวรรษที่ 21
 Zymetec เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเชิงรุกภายใต้เงื่อนไขในสภาวะปกติเป็นส่วนใหญ่  ไบโอเทค Zymetec จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่ว่าด้วย ความปลอดภัยจากสารเคมีรุนแรงต่อผู้ใช้ ในยุคโลกาภิวัตน์นี้:....

 1.  -              ปลอดพิษในอุตสาหกรรมทำความสะอาด, การทำความสะอาดโลหะหรือล้างไขมัน
   -                   การควบคุมกลิ่นเน่าเสียและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
   -                   การควบคุมในถังดักไขมัน, ย่อยสลาย จารบี,น้ำมันและไขมัน ในบ่อและระบบท่อ
   -                   กระจกอาคาร, สระว่ายน้ำและการทำความสะอาดของใช้ในครัวเรือน
   -                   เร่งปฏิกิริยา-ปรับสภาพดินชีวภาพ

   ประโยชน์ของZymetec

   -  Zymetecให้สิทธิประโยชน์ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้เฉพาะเอนไซม์อย่างเดียว หรือจะใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอื่น 
   -   ไม่เป็นพิษที่ไม่เกิดการระคายเคือง, ไม่ติดไฟและย่อยสลายตัวเองได้ในธรรมชาตื
   -   เพิ่มการละลายของเสียที่เกิดจากอินทรีย์
   -   เร่งการทำลายของเสียภายใต้ภาวะที่ไม่รุนแรง เช่น อุณหภูมิ และค่าPH ปกติ
   -   เพิ่มออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
   -   ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทางชีวภาพ
   -   ลดความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ(ลดค่าBOD)
   -   ลดความต้องการออกซิเจนทางเคมี(ลดค่าCOD)
   -   ลดสารแขวนลอยทั้งหมด(ลดปริมาณTSS)
   -   ลดปริมาณของแข็งและกากตะกอนที่เหลือจากการบำบัดของเสีย 
  (SS)
  บทสรุปคือ ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้Zymetec จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาล หากเราทำความเข้าใจและนำมาประยุคใช้อย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง คุณได้เป้นส่วนหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยตัวคุณเอง ไปพร้อมๆกับการดำเนินชีวิตแบบปกติ
     แต่ Zymetec ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแต่ละความจำเป็นไว้ให้เลือกใช้อย่างลงตัวแล้ว ทั้งบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ อุตรสาหกรรม การประมง และการเกษตร การปิโตเคมี และพลังงาน.....เพราะZymetec ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงปลายเหตุ

Zymetec Enzymes มีกี่ชนิด

คุณอยู่ในกลุ่มของปัญหาประเภทไหนบ้าง


 

 

Tel +66(02) 450 6038,092-539-4945 Fax:02-450 6038
064-426-9496  E-mail:[email protected]
บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (สงวนลิขสิทธิ)