ENZYME SOLUTION ZYMETEC
 
เอนไซม์กำจัดกลิ่นขี้หมู-ขี้ไก่

เอนไซม์กำจัดกลิ่นขี้หมู-ขี้ไก่

กลิ่นขี้หมู,ขจัดกลิ่นขี้หมู,ดับกลิ่นขี้หมูขี้ไก่ทันที,ล้างฟาร์ม,กำจัดกลิ่นขี้หมู,ขายยาดับกลิ่นขี้หมู,เอนไซม์,Enzymesดับกลิ่นขี้หมู,เครื่องเติมอากาศ,การทำความสะอาดฟาร์ม,บำบัดน้ำเสียฟาร์มหมู

กลิ่นขี้หมู

แนะนำวิธีดับกลิ่นขี้หมูด้วยธรรมชาติ

ปัญหาของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
1.ปัญหาก๊าซและมลภาวะกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์
ความซับซ้อนของกลิ่นจากฟาร์ม
โมเลกุลของกลิ่นหลายชนิดติดไปกับฝุ่นละออง
ในอากาศและฝุ่นละอองในโรงเรือนก็เป็นพาหะ
ของเชื้อโรค และสารระคายเคืองที่ปลิวฟุ้งไปกับกระแสลม

Zymetec/Farm Clean  คือเอนไซม์บริสุทธิ สกัดเข้มข้น ใช้กำจัดกลิ่น ย่อยปฏิกูลที่ตกค้าง รวมถึงยังกำจัดแก๊สไข่เน่าและแอมโมเนีย จากมูลสัตว์
วิธีใช้ ...สามารถใช้ได้ดีเมื่อร่วมกับระบบเติมอากาศ หรือแม้จะใช้เฉพาะเอนไซม์อย่างเดียว เริ่มที่การทำความสะอาดพื้น ร่วมกับปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง ในส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยเริ่มที่ระดับความเน่าเสียไม่รุนแรง ตั้งแต่ 5 ซีซี/น้ำสะอาด 50 ลิตร ฉีดพ่นตามพื้นหรือรางระบาย สัดส่วนปริมาณการใช้ควรเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของ ของเสีย....

อีกวิธี เพื่อความประหยัด 
ด้วยการกำจัดกลิ่นที่ลอยในอากาศ ด้วยการผสมเอนไซม์ M101 สูตรเฉพาะ เจาะจง ซึ่งทำลายกลิ่นอย่างปลอดภัย และทันที ไม่มีกลิ่น แต่กำจัดกลิ่น 
ลองคลิกดูที่นี่ คือข้อมูลการประยุกต์ใช้ที่ได้ผล 100%

ขณะนี้ มีบรรจุเพียง 100 และ1000 ซีซี 

***เอนไซม์ คือชีวภาพชนิดเดียวที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเอง แต่อยู่คู่กับสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่การกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เพราะทุกชีวิตโลกนี้จะขาดเอนไซม์ไม่ได้***

  
...ขอคำ.แนะนำหลักการทำงานของเอนไซม์......
.....หรือสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ 084 732 6778 หรือ
.02-450 6038


 

 

 

Tel +66(02) 450 6038,092-539-4945 Fax:02-450 6038
064-426-9496  E-mail:[email protected]
บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (สงวนลิขสิทธิ)