ENZYME SOLUTION ZYMETEC
 ควบคุมและกำจัดกลิ่น(Odor Control)BTM
หลักสูตรของการกำจัดกลิ่นที่สมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล,คลินิกจึงมีความจำเป็นที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การดับกลิ่น หรือเพิ่มกลิ่นด้วยน้ำหอมหรือสเปรย์ปรับอากาศนั้นก็ยังเป็นวิธีการที่ยังคงใช้มาตลอดในการควบคุมกลิ่น แต่ก็ยังถือว่าประสิทธิภาพที่ด้อยกว่า BTM การควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ในโรงพยาบาล / คลินิกนั้นมักจะกลายเป็นปัญหาสำคัญ และเกิดขึ้นทั้งในบ้าน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมดูและตัวเอง แต่จะมีน้อยมากที่จะสามารถจัดการได้ เนื่องจากสภาวะความไม่เข้าใจของพวกเขา        ซี่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่น: ห้องอาบน้ำ ห้องนอน, bedpans, urinals, ดูแลเส้นผมและกลิ่นที่เกิดจากการเจ็บป่วยของตัวเอง
 BTMเป็นผลิตภัณฑ์การควบคุมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คือระบบเอ็นไซม์จากธรรมชาติที่กำจัด,ควบคุมกลิ่นทีเกิดจากสารอินทรีย์ และกำจัดสารตั้งต้นของการกำเนิดกลิ่น
BTMจะประกอบด้วยระบบที่ซับซ้อน หลากหลายของเอนไซม์ในธรรมชาติ  จากการค้นคว้าที่แตกต่างกัน เอนไซม์เหล่านี้จะทำให้เกิดการ biodegrade(คือมีช่วงอายุหรือย่อยสลายในธรรมชาติ) กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุน ดังนั้น BTMจึงไม่ใช่โมเลกุนที่มีกลิ่นหอมหรือไม่ใช่น้ำหอมนั่นเอง.เราจึงมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย...นี่คือความจำเป็นที่เราต้องแนะนำเทคโนโลยี่ชีวภาพที่ดีให้ต่อ คุณหมอ-พยาบาลและวิศวกร.DOWNLOAD
Clear the medical device.(ล้างเครื่องมือแพทย์)BTS

100 % RINSEABILITY Zymetec-Sสูตรเข้มข้น
สามารถทำความสะอาดได้ 100%ทั้งรูปแบบในน้ำและบนพื้นผิว โดยไม่ให้เม็ดฝุ่นหรือเส้นใยหลงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการผึ่งหรืออบแห้ง หลังจากการซักล้างแล้วแต่ละวัตถุจะทำลายโครงสร้างของ non-magnetic หรือไฟฟ้าสถิต ข้อดีคือไม่ทำให้วัตถุที่ล้างแล้วดูดจับละอองฝุ่นในอากาศได้ง่าย
Emulsifies ช่วยลดแรงตึงผิว/ย่อยสลายไขมันฝังที่แน่นและสารอินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว ซักผ้า ล้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อย่อยสลาย กำจัดกลิ่น โดยการใช้ร่วมกับเครื่องฉีดพ่นหรือผสมน้ำในถังชุบผ้าเช็ดถูในบริเวณที่ต้องการ
 
.......DOWNLOAD
ดับกลิ่นผ้าอับ/zymetec

ล้างเครื่องมือ/กำจัดกลิ่นในโรงพยาบาล


ควบคุม,ฟื้นฟู,ปรับสภาพน้ำเสียและย่อยสลาย(BTE)
#น้ำเสียในโรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาการควบคุมคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ เนื่องจากปัจจัยจากของเสียหลากหลายชนิด รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ บ่อยครั้งที่วิศวกรควบคุมน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลนั้น ได้ตัดสินใจทำการฆ่าเชื้อด้วยคอลิน ซึ่งก็รวมไปถึงจุลินทรีย์ในน้ำนั้นก็เสียหายไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สูตรเข้มข้น BTEคือการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีมา ด้วยฟังชั่นการทำงานอันซับซ้อนในระดับโมเลกุล ด้วยการ เร่งปฏิกิริยาและการทำ ออกซิเดชั่น ในสารแขวนลอยทุกชนิดรวมถึงโครงสร้างทางเคมีที่มีในระบบน้ำเสีย ด้วยอัตราการทำงานที่ 1/1000 วินาที.ต่อ1โมลกุลของBTE......

บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล

         

 

 

Tel +66(02) 450 6038,092-539-4945 Fax:02-450 6038
064-426-9496  E-mail:[email protected]
บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (สงวนลิขสิทธิ)