เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบไฟฟ้า,SolarCell&พลังงานแสงอาทิตย์(รุ่นมาตรฐาน)

ผลิต-จำหน่ายเครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และไฟฟ้า 
ນໍ້າເສັຍ

 

MAIN_PRODUCT/ZYMETEC...

NAME:เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน


NAME: เครื่องเติมอากาศ แบบใต้น้ำJET AERATORเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

NAME: เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ SURFACE ARETOR

เครื่องสลายตะกรันและป้องกันตะกรัน

NAME:เครื่องสลายตะกรัน HYDROFLOW

เครื่องเติมอากาศ-บำบัดน้ำเสียด้วยโซลาร์เซลล์ SolarCell


 เอนไซม์บำบัดน้ำเสียเพื่อสิ่งแวดล้อม/Zymetec
เอนไซม์ ซีวภาพคัดแยกบริสุทธิ์ เพิ่มออกซิเจนและย่อยสลาย

 

อะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย 

จำหน่ายอะไหล่กังหันตีน้ำ,จำหน่ายอะไหล่JET AERATOR,จำหน่ายอะไหลZYMETEC
ขายอะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย
  
 


การเติมอากาศ-การเติมออกซิเจนในน้ำเพื่ออะใร

  •  การเติมออกซิเจน (อังกฤษ: oxygenation) หรือการเติมอากาศ (Aeration) เป็นหัวใจของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนจากอากาศ เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสียขาดออกซิเจน จุลินทรีย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถทำงานได้ ถ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่สูง ระบบก็สามารถบำบัดน้ำได้ดีหรือสามารถรับน้ำเสียได้มากขึ้น แต่เนื่องจากค่าการละลายน้ำของออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศมีค่าต่ำย่อมจะทำให้มีแรงขับ (Driving Force) ต่ำตามไปด้วย ดังนั้น การเพิ่มอัตราการละลายน้ำของออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศ จึงได้แก่การเพิ่มผิวสัมผัส (Interfacia Area) ระหว่างอากาศกับน้ำให้มีค่ามากที่สุด 
  • สภาพการทำงานโดยทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์ ซึ่งในการออกแบบจะต้องเติมออกซิเจนให้แก่ระบบที่ความต้องการสูงสุดได้อย่างเพียงพอ การเติมอากาศให้กับระบบำบัดน้ำเสียสามารถเติมได้โดย
  1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้การเติมอากาศแบบนี้ เช่น ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Ponds)ออกซิเจนจากอากาศจึงแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้น ถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบ มีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าไร้อากาศ (Anaerobic)หรือค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำมีค่าเท่ากับ 0 ในสภาวะเช่นนี้ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไข่เน่าในระบบบำบัดน้ำเสียได้ และน้ำจะมีสีดำ การเติมอากาศวิธีนี้จึงไม่ต้องการพลังงานในการเติมอากาศ 
  2.  โดยใช้เครื่องกลเติมอากาศ เช่น กังหันน้ำ,เจ็ตแบบใต้น้ำ, แบบผิวน้ำ เครื่องกลในระบบบำบัดแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)เครื่องกลในระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)เป็นต้น ซึ่งการเติมอากาศวิธีนี้จำเป็นต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าไม่มีการควบคุมที่ดี ก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ เครื่องกลเติมอากาศมีหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ หน้าที่ในการให้ออกซิเจนแก่น้ำในระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างพอเพียง และหน้าที่ในการกวนน้ำเพื่อให้ออกซิเจนที่ละลายน้ำอยู่กระจายออกเสมอทั่วทั้งบริเวณที่ต้องการ พลังงานที่ใช้ในการกวนนี้จะต้องมีค่าพอเหมาะสำหรับการกระจายออกซิเจนในน้ำต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพราะถ้ากวนน้อยเกินไปจุลินทรีย์จะไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ เป็นผลให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ควร แต่ถ้ากวนแรงเกินไปก็จะสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ เครื่องกลเติมอากาศแต่ละชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านต่างๆ ดังนั้นการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ จะต้องเข้าใจหลักการทำงาน วิธีคำนวณ ตลอดจนเข้าใจถึงวิธีการทดสอบสมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนลงไปในน้ำต่อพลังงาน (Performance of Oxygen Transfer in Water) หน่วยเป็นกิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า-ชั่วโมง ปัจจุบันมีการใช้หัวกระจายอากาศ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ  แต่การเพิ่มออกซเจนในน้ำให้เกิดประโยชน์สุงสุด ควรคำนึงถึงงค่าPHก่อนเสมอไป

แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมอากาศ
ด้วยสารย่อยสลาย,กำจัดกลิ่นและเพิ่มออกซิเจน5เท่า
Enzyme Zymetec-E,E100,Xtra

ดาวโหลดบทความ การเติมอากาศ (อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล)

 

เอ็นไซม์เพื่อสิ่งแ33333วดล้อม,ตัวเร่งปติกิริยาทางชีภาพ,กำจัดกลิ่น,กำจัดไขมัน,ย่อยสลาย

 
  
 
 
 สถิติวันนี้ 59 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2342 คน
60343 คน
429749 คน
เริ่มเมื่อ 2013-03-19

บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สายด่วน 064-426-9496 หรือ 02-4506038
สงวนลิขสิทธิ์ 2555