"ออกแบบระบบบำบัดน้ำแสีย" 

และให้คำปรึกษา ด้านคุณภาพน้ำใช้อุตสาหกรรม
ออกแบบระบบบำบัดน้ำ

 เพราะเรารู้ดีว่าคุณต้องการน้ำที่มีคุณภาพดี แต่น้ำก็ต้องการคุณช่วยดูแลเช่นกัน

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จึงนับวันจะยิ่งท้าทายความสามารถของวิศวกรมากขึ้น เนื่องจากปัจจัย ทีก่อให้เกิดของเสีย นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายรูปแบบ ในการที่จะวางระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้นั้น มีความจำเป็นต้องอาศัยประสปการณ์ และความชำนาญการเฉพาะทาง ปัญหาคุณภาพน้ำในที่นั้นๆถึงจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการบำบัดน้ำในปัจจุบัน คือการยอมรับวิธีการกับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ใช่ว่าเทคโนโลยีการบำบัดจะต้องมีราคาแพงเสมอไป หรือไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแต่อย่างเดียว แต่จะมีทั้งแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์ หาจุดที่เหมาะสมที่สุด คุ้มค่าที่สุดนำเสนอเจ้าของโครงการ ดังนั้นกระบวนการทางความคิดจึงมีส่วนสำคัญควบคู่ไปกับเทคโนโลยี.
สำหรับการให้บริการของเราต่อไปนี้ จะมีทั้งรูปแบบของวิธีการจัดการและเครื่องมือในการบำบัดน้ำเสียที่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของคุณภาพน้ำ Zymetec ได้รวบรวมเครื่องมือไว้หลากหลายประเภทด้วยกัน แต่จะไม่ถูกนำมาเสนอว่าเป็นสินค้าหลัก การให้คำแนะนำแนวคิดดีๆต่อผู้ประกอบการจะเป็นการนำไปสู่การแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเราตระหนักเสมอว่า ผู้ออกแบบระบบบำบัดนำเสียจะเป็นผู้ที่เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้ำเสียนั้นๆ แต่ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับเราเสมอ เพื่อเกิดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกัน กับการควบคุมระบบที่มีประสิทธิภาพ
ให้ความวางใจในการแก้ปัญหาของเรา เพราะที่ผ่านมาปัญหาด้านน้ำเสียมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปมาก เราได้เก็บข้อมูลและเฝ้าสังเกตุการณ์มายาวนาน จึงเห็นถึงความเปลี่ยนไปของธรรมชาติกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ รวมถึงพฤติกรรมการดำรงชีพที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงมาถึงการกินการใช้ และการเกิดของเสียรูปแบบที่แตกต่างๆกันไป.
    

   การเลือกเครื่อง หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ในเบื้องต้นควรเตรียมข้อมูลอะใรบ้าง?

  1. ลักษณะของปัญหาน้ำเสียที่คุณกำลังจะแก้ไข
  2. ประเภทน้ำเสียที่คุณกำลังควบคุม เช่นน้ำเสียจากอาคาร-ที่พักอาศัย-น้ำเสียจากโรงงาน(ระบุประเภทการผลิต)
  3. ประเภทสารแขวนลอยที่ต้องการบำบัด ซึ่งค้อนข้างจะมีหลากหลายประเภท อาจจะต้องติดต่อสอบถามทางผู้เชี่ยวชาญของเราอีกครั้งเพื่อให้คำแนะนำ
  4. ขนาดพื้นที่บ่อบำบัด และปริมาตรน้ำโดยคร่าวๆ 
  5. ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าระบบ/วัน(ถ้ามี)
  6. ระยะเวลาที่ต้องการจะบำบัดให้ได้คุณภาพ
ข้อมูลจากข้อ1-7 คือเบื้องต้นที่จะต้องเลือกรุ่นและวิธีการ ที่เหลือข้อมูลเชิงลึก ทางZymetec สามารถช่วยเหลือเทคนิคและวิธีการได้ โปรดไว้วางใจให้เราแนะนำคุณ (ยินดีให้บริการโดยไม่มีค่าใช่จ่าย)
เนื่องจากสภาพน้ำเสียในปัจจุบัน จะมีความยากในการแก้ไข แตกต่างจากเมื่อ 20ปีที่แล้ว ดังนั้นการเลือกระบบบำบัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน ควรมีความละเอียดอ่อนพอสมควร จึงจะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาว.
     
  เครื่องมือพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย       
แบบใต้น้ำแบบผิวน้ำรอบช้าแบบผิวน้ำรอบเร็ว D.O.แบบกังหันตีน้ำแบบบำบัดด้วยไฟฟ้าเคมีแบบกังหันโซลาร์เซล
JET AERATORLO-SPEED SURFACEHI-SPEED-DO.WIZARDPADDLE WHEELsElectrocoaculationSolar Aerator paddle

  •  แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมอากาศ
ด้วยสารย่อยสลาย,กำจัดกลิ่นและเพิ่มออกซิเจน5เท่า
Enzyme Zymetec-E,E100,Xtra

เอ็นไซม์เพื่อสิ่งแวดล้อม,ตัวเร่งปติกิริยาทางชีภาพ,กำจัดกลิ่น,กำจัดไขมัน,ย่อยสลาย พื้นที่โฆษณา

 พื้นที่โฆษณา 


 
 
 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 82 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5251 คน
9727 คน
559508 คน
เริ่มเมื่อ 2013-03-19
 

บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555