ให้คำปรึกษาด้านบำบัดน้ำเสีย โดย ZYMETEC HYDRO.
ความเป็นจริงของสภาพน้ำในปัจจุบันเราวันนี้ นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเริ่มสังเกตจากปัจจัยหลายอย่างที่ชัดเจน เช่น
  1. อุณหภูมิของโลกร้อนสูงขึ้นทุกวัน,
  2. ปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพื่อการเจือจางปริมาณไม่สม่ำเสมอ และน้อยลงเรื่อยๆ,
  3. ความต้องการใช้น้ำเพื่อ อุปโภค-บริโภคมากขึ้น
  4. พื้นที่กักเก็บน้ำสะอาดและบำบัดน้ำเสียไม่พอเพียง
ต่างๆเหล่านี้คือเหตุผลที่เข้าใจกันดี เซมมิเทค จึงขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันตอกย้ำถึงทางออกของการแก้ปัญหาทางออก เชื่อว่ายังมีอีกหลายช่องทาง แต่ที่จะนำเสนอต่อไปก็เพียงแค่ส่วนหนึ่ง .
ธรรมชาติของการพัฒนาคือการนำแนวคิดที่แตกต่างมารวมกัน แล้วค่อยต่อยอดด้วยการริเริ่ม.

บริการของ เซมมิเทค

ให้คำปรึกษา:การลดต้นทุนกับระบบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

น้ำ คือสิ่งที่ลดและระบายความร้อนได้อย่างง่าย ประหยัดและแน่นอนที่สุด ดังจะเห็นได้ว่า ระบบเครื่องยนต์กลไกลต่างๆ ต้องยอมรับรับการใช้น้ำเป็นหลัก แต่ในบางที่ยังต้องสูญเสียน้ำในปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน เพื่อการระบายความร้อนกรับระบบอุตสาหกรรมของพวกเขา 
เหตุผลของการสูญเสีย เนื่องจากความเข้าใจว่าหน้าที่ ที่รับมอบหมายให้ควบคุมน้ำของพวกเข้าถูกกำหนดให้เฝ้าดู คุณภาพของน้ำที่กำหนดค่าของความสกปรก ต้องไม่เกินค่าที่ให้ไว้เช่นตัวอย่าง ค่าTDS บางแห่งคุมที่ค่า Conductivity ต้องไม่เกิน1400 มก./ลิตร (ตัวเลขสมมุติที่่ไกล้เคียง) ตัวเลขดังกล่าว มีโอกาสต่ำกว่า หรือ สูงกว่า ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดน้ำดิบ ว่า..มีปริมาณแร่ธาตุมาก-น้อยเพียงใด เพาระมันมีผลต่อการเกิดผลึกของหินปูนในระบบหล่อเย็นของเครื่องจักรพวกเขา หินปูนที่ว่า ในภาาาช่างควบคุมระบบเรียกกันว่า "ตะกรัน" หรือ limescale ปัญหาคือ เมื่อช้ันหินปูนหนาขึ้นเรื่อยๆ นอกจากการอุดตันแบบไร้ทางแก้แล้ว ก่อนหน้านี้ ยังทำให้เครื่องจักรระบายความร้อนไม่พอเป็นผลให้ทำงานมากขึ้นเพื่อให้ได้ความเย็นที่ต้องการ จำเป็นต้องเสียพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเลี่ยงไม่ได้ การเติมสารเคมีเป็นจำนวณมากอาจใช้ได้สำหรับบางพื้นที่ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำ(นั่นคือความโชคดี) แต่เคมีก็ต้องสั่งซื้อด้วยเม็ดเงินที่ต่อเนื่องรายวันและมีผู้ดูแลระบบที่ต้องใส่ใจตลอดเวลา ท้ายที่สุด เมื่อน้ำเกิดความเข้มข้นที่สุดในค่าหนึ่งก้ต้องปล่อยทิ้งเพื่อเอาน้ำใหม่เข้ามา วึ่งน้ำเก่าก้เปลี่ยนเป้นน้ำเสียทันที จะนำกลับมาก็ลำบากเพราะเคมีปางตัวทำให้น้ำเกิดความเหนียวหนึด จะกรองมาใช้ก็ลำบากเนื่องจากเครื่องกรองจะเกิดการอุดตันทันที่เพาะสาร โพลิเมอร์
สรุปปัญหาคือ สิ้นเปลืองอย่างชัดเจนไม่มีวันจบ
การแก้ปัญหาคือ ZYMETEC HYDRO มีวิธีที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมาอย่างสิ้นเชิง ปรึกษาได้ฟรี....ตามเบอร์ 02-4506038
#แนะนำ การทำความเย็นในที่พักอาศัยด้วยน้ำ แบบประหยัดด้วยโซล่าเซล

ให้คำปรึกษา:การปรับปรุงคุณภาพน้ำขึ้นพื้นฐาน

ปัจจุบันน้ำจืดที่หลงเหลือในธรรมชาติถึงแม้จะยังมีอยู่บ้าง ในบางแห่งที่กักเก็บได้ แต่ก็ดูเหมือนว่า จะไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงทันที เนื่องจากความร้อนของอากาศโดยรวม มีการระเหยไปในอากาศ และความร้อนยังขับไล่อากาศออกจากน้ำไปโดยธรรมชาติ การเน่าเสียจึงเป็นเรื่องง่าย ถ้าเราไม่ได้จัดการแก้ปัญหาให้กับมัน ท้ายสุดการผลิตน้ำใช้จากน้ำดิบเหล่านั้นจะเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมากถ้าต้องการคุณภาพมาตตรฐานตามกำหนดเดิม.
 เหตุผลของการเน่าเสีย
ส่วนที่1.เมื่อน้ำลดปริมาณลง หรือระเหยออกไป แร่ธาตุ,ของเสียและเชื้อโรคร้ายในน้ำจะยังคงเดิม เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำต่อลิตร กลับจะมีความหนาแน่นขึ้น ให้นึกถึงการต้มเกลือ หรือปรุงอาหาร เมื่อน้ำแห้งลงความเข้มข้นยิ่งเพิ่มขึ้น
ส่วนที่2.เมื่อน้ำละเหยไป หมายถึงปริมารออกซเจนในน้ำก้ระเหยไปตามกัน สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ตายไปจนเกิดการเน่าเสีย และในนั่นยังมีสิ่งมีชีวิตบางจำพวก เติบโตได้ดีในสภาวะที่ไร้อากาศ 
ส่วนที่3.เมื่อเกิดของเสียประเภทชีวภาพ จะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของกลุ่มตะไคร่น้ำสีเขียว ตะไคร่น้ำจะแย่งอากาศที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย จนที่สุดก็จะเริ่งการเติบโต บูมเต็มบ่อ ซึ่งการกำจัดสาหร่ายอาจทำได้ยากขึ้นในทีสุด
ส่วนที่4. คือการแยกของเสียและแร่ธาตุ  เพื่อคุณภาพน้ำที่เหมาะแก่ผลิตน้ำสะอาด หลากหลายวิธีที่เราเคยได้ยินมาหรืออาจเคยใช้ เช่นระบบกรองทราย ระบบทำน้ำซอฟต์ ระบบทำน้ำRO.เหล่านี้ต่างก็มักเจอปัญหาตามมาภายหลังได้แก่ การอุดตันและการทิ้งน้ำส่วนเกิน ล้วนแต่เป็นภาระทางต้นทุนการจัดการ
การแก้ปัญหาคือ เซมมิเทคไฮโดร นอกจากจะใช้เครื่องเติมอากาศโดยตรงแล้วส่วนที่จะช่วยเหลือให้การแยก-จัดการของเสียในน้ำ เพื่อไม่ยุง่ยาก เรายังมีระบบกรองน้ำคุณภาพสูงที่จะไม่พบการอุดตันและยังกรองได้แม้แต่เชื้อโรคบางจำพวก โดยไม่อาศัยเคมี.

ให้คำปรึกษา:แนะนำการจัดการคุณภาพน้ำด้วยตัวเอง

ในแต่ละวัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องพึ่งพาน้ำเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พฤติกรรมการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น
1.การกิน อาหารส่วนมากไขมันคือส่วนประกอบสำคัญ ทำให้ภาชนะที่ใช้ล้างออกยากและใช้น้ำมาก
2.การอาบน้ำ ดูเหมือนเราจะมี สารทำความสะอาดที่หลากหลายชนิด และใช้เวลาในการอาบนานพอสมควร
3.การชักผ้า ก็เช่นกัน นอกจากการใช้ผงซักฟอกแล้ว ยังต้องเสียน้ำกับน้ำยาปรับผ้าที่ผสมไขมัน รวมถึงขั้นตอนของเครื่องซักผ้าที่เอาน้ำเป้นตัวกำหนดขั้นตอนและเวลา
ต่างๆเหล่านี้ แค่ให้มองเห็นภาพจริงๆ แต่เราก้ไม่อาจเลี่ยงทำอย่างอื่นได้ แต่ทุกคนคงเคยรุ้กันว่า ถ้านำน้ำกระด้าง(น้ำที่มีหินปูน)มาใช้ในกิจกรรมทั้งหมดนี้ การทำความสะอาดจะไม่ค่อยได้ผล มีแต่จะเพิ่มปริมาณของสารทำความสะอาดให้มากขึ้นเพราะมันไม่เกิดฟอง และต้องสูยเสียน้ำในการวะล้างทีละมากๆ
วิธีแก้น้ำกระด้างคือ แค่ทำน้ำให้มีมวลที่เล็กละเอียด ด้วยวิธีการง่ายๆ ของHYDROFLOW และทำให้หินปูนที่มากับน้ำไม่ไปทำปฏิกิริยากับสบู่ พูดง่ายๆคือส่วนหนึ่งก็เพื่อลดแรงตรึงผิวแบบไม่ใช้เคมีด้วยอีกทาง
ZYMETEC HYDRO ยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

ให้คำปรึกษา:การวางแผนรีไซเคิลน้ำ เพื่อภัยแล้ง

ในการใช้น้ำอย่างมากเพื่อการผลิตหรือชีวิตประจำวัน
ก่อเกิดน้ำเสียในปริมารมหาศาล น่าเสียดายหากวันหนึ่งน้ำที่เราอาบนั้นหมดไปจากแหล่งน้ำ หรือไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานาน จะมีใครนึกถึงไหม "เมื่อวานที่เขาอาบและทิ้งน้ำไปอย่างมาก ถ้านำกลับมาทำความสะอาดได้คงจะดีไม่น้อย"
ปัญหาภัยแล้งก็ยังจะบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง....ถ้าน้ำในแหล่งน้ำของพวกเขาสะอาดขึ้นมาได้ พอให้คนได้อาบได้ใช้ 
วิธีการแก้ไขคือ ZYMETEC HYDROมีระบบบำบัดน้ำคุณภาพสูงที่ทำได้ และใช้ได้จริง เพราะเราเข้าใจว่า น้ำก็คือ สารประกอบที่รามตัวกันระหว่าง H2+O แค่่เราแยกออกจากของเสียได้ เราก็มีน้ำใช้กันอีกต่อไป เพราะน้ำที่เรากินเราใช้อยู่ ครั้งหนึ่งเมื่อร้อยล้านปี มันอาจผ่านการดื่มกินจากสัตว์ชนิกหนึ่งมาแล้ว จนระเหยเป็นไอ กลับมาหาเราอีกครั้ง.... 
 
 
 สถิติวันนี้ 73 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2356 คน
60357 คน
429763 คน
เริ่มเมื่อ 2013-03-19

บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สายด่วน 064-426-9496 หรือ 02-4506038
สงวนลิขสิทธิ์ 2555